1841

Iz malega kulturnega društva MKC Medvode, ki je bil ustanovljen leta 1998 na pobudo pogumnih mladih Medvoščanov, se je leta 2008 razvil Javni zavod Mladinski center Medvode, ki je uspešno deloval in se zato v letu 2013 razširili tudi na področje kulture kot Javni zavod za kulturo in mladino Medvode. Javni zavod KM svoje poslanstvo širi v starih prostorih in v klubu Jedro. Letos je v upravljanje pridobil tudi Kulturni dom Medvode, rojstno hišo in muzej Jakoba Aljaža. Javni zavod za kulturo in mladino Medvode je ustanovljen z namenom izvajanja programov kulture ter interesnih dejavnosti za mlade. Zagotavlja prostor, opremo, redno delovanje, ustrezen kader in izvajanje programske vsebine, namenjene tako predšolski in osnovnošolski populaciji kot mladim med 15 in 30 letom ter ostalim neformalnim skupinam v Medvodah in bližnji okolici.

Projet(s) en coopération: 

[totalcount]